Video Sources 258 Views

  • ภาษาไทย

เคว้ง (2019) The Stranded: 1x7

The Stranded Season 1 Episode 7 เคว้ง ปี 1 ตอนที่ 7

พวกนักเรียนตื่นตระหนกเมื่อเอาเรือออกไม่สำเร็จ อนันต์เข้ามาควบคุมสถานการณ์ ส่วนครามต้องกล้าพอที่จะเผชิญความจริง

The Stranded Season 1 Episode 7 เคว้ง ปี 1 ตอนที่ 7
2019