It’s Okay to Not Be Okay (2020) เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1x10

10. เด็กหญิงเลี้ยงแกะ

ซังแทเก็บตัวอยู่ในห้องหลังปฏิเสธที่จะกลับบ้าน ส่วนคังแทต้องหาทางรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตและข้อจำกัดในชีวิตที่เขาต้องเผชิญในปัจจุบัน

เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×10
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×10
2020