It’s Okay to Not Be Okay (2020) เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1x13

13. ตอน 13

ซังแทโชว์ให้คังแทดูว่าเขากำลังฝึกวาดรูปสิ่งที่เขากลัวที่สุด ส่วนมุนยองทราบข่าวอาการป่วยของพ่อที่กำลังทรุดหนักลง

เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×13
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×13
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×13
2020