It’s Okay to Not Be Okay (2020) เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1x14

14. ตอน 14

ทุกคนต่างตกอยู่ในอาการช็อกหลังจากได้รู้ตัวคนที่ทำลายภาพวาดฝาผนังของซังแท ขณะเดียวกันมุนยองพยายามทำใจยอมรับความจริงอันเจ็บปวด

เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×14
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×14
2020