It’s Okay to Not Be Okay (2020) เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1x15

15. ตอน 15

คังแทรีบรุดไปที่คฤหาสน์เมื่อได้ทราบข่าวที่น่าตกใจ หลังจากนั้นมุนยองได้ขอให้คังแทและซังแทออกไปจากชีวิตของเธอซะ แต่ทั้งคู่กลับไม่ยอมทำตาม

เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×15
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×15
2020