It’s Okay to Not Be Okay (2020) เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1x2

2. คุณหนูรองเท้าแดง

มุนยองชวนมุนซังแทไปงานแจกลายเซ็นให้แฟนหนังสือที่กลับจบลงด้วยเหตุวุ่นวาย ส่วนคังแทได้ข่าวเรื่องตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในบ้านเกิดของเขา

เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×2
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×2
2020