It’s Okay to Not Be Okay (2020) เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1x8

8. โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

ซังแทเกิดอาการโมโหสติแตกเมื่อเห็นมุนยองอยู่กับสิ่งของบางอย่างซึ่งเป็นของเขา ส่วนคังแทเผลอระเบิดอารมณ์เมื่อมีใครบางคนโผล่มาก่อเรื่องที่โรงพยาบาล

เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×8
เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน: 1×8
2020