แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×15: 6x15

15. ข้ามเวลา

ด้วยหน้าที่หัวหน้าคนใหม่ เดเรคจึงรื้อฟื้นโครงการปาฐกถาของโรงพยาบาลมาทำ

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×15
2010