แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21: 2x21

21. โชคลาง

เมื่อมีผู้เสียชีวิตหลายรายและหลายเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ในโรงพยาบาลซีแอตเทิลเกรซ เหล่าคุณหมอก็เริ่มเผยด้านที่เชื่อเรื่องลี้ลับ

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21
2006

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×21: 2x21

21. โชคลาง

หลังจากที่เข้าให้การและพบว่าคนไข้ที่เขารักษามีจำนวนที่เสียชีวิตมากกว่ารอดชีวิต เดเรคจึงตัดสินใจลาออก แต่เมเรดิธยังคงเชื่อมั่นในตัวเขาและจะไม่ยอมแพ้

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×17
2006