แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18: 5x18

18. ยืนหยัดข้างฉัน

เมื่อศัลยแพทย์คนอื่นๆ หาวิธีให้เดเรคกลับมาทำงาน แต่คว้าน้ำเหลว เมเรดิธจึงต้องรวบรวมพลังทั้งหมดมาโน้มน้าวเขา

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×18
2009