แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×17: 6x17

17. ผลัก

ริชาร์ดกับโอเวนช่วงชิงโอกาสแสดงฝีมือผ่าตัดยากสุดขีดให้คนไข้รายหนึ่งของซีแอตเทิลเกรซ

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×17
2010