แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21: 3x21

21. ปรารถนา

ทุกคนต้องใส่ใจคนไข้ผู้เป็นถึงประธานบอร์ดบริหารโรงพยาบาลเป็นพิเศษ ระหว่างนั้น คริสตินาช่วยเบิร์กวางแผนจัดงานแต่ง

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×21
2007