แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×18: 6x18

18. ฆ่าตัวตายไม่เจ็บปวด

คนไข้รายหนึ่งขอให้ฮันท์ช่วยเมื่อเธออยากหยุดการรักษาและจบชีวิตตัวเอง

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×18
2010