แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20: 5x20

20. ยินยอมพร้อมใจ

อิซซี่ทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยวางแผนงานแต่งงานให้เดเรคกับเมเรดิธ แต่ความเครียดเรื่องอาการป่วยของเธอกลับส่งผลกระทบต่ออเล็กซ์

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×20
2009