แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×18: 7x18

18. ความจริงในความจริง

เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกะทันหันสร้างความสะเทือนใจให้กับแพทย์ทุกคน ส่วนแคลลี่ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ชี้ชะตาชีวิตเริ่มเห็นภาพโรงพยาบาลและเพื่อนๆ ของเธอ

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×18
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×18
2011