แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×20: 6x20

20. เลิกหลงกลคนชั่ว

สโลนปวดท้องคลอดตอนกลับไปที่ห้องพักของมาร์ค และได้มาร์ค เท็ดดี้ แคลลี่ กับอริโซน่าคอยช่วยเหลือตอนคลอด

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×20
2010