แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24: 3x24

24. 1-2-3 ทดสอบ

เหล่าแพทย์ฝึกหัดรับการสอบปีแรก ส่วนทีมแพทย์ประจำบ้านต้องรักษานักปีนเขาที่ได้รับบาดเจ็บ 3 คน

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 3×24
2007