แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×19: 7x19

19. ทางกลับบ้านที่ยาวไกล

ทุกคนพยายามช่วยแคลลี่และลูกน้อยให้หายดี ส่วนการเสียชีวิตของคนไข้ที่เข้าร่วมการวิจัยส่งผลกระทบต่อเดเรคและเมเรดิธในแง่มุมที่ต่างกัน

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×19
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×19
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×19
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×19
2011