แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×21: 6x21

21. จิตใจทำด้วยอะไร

เบลีย์อบรมทีมเรื่องหลักการรับรู้ความรู้สึกคนไข้ก่อนรับรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีปัญหาสุขภาพสารพัด

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×21
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 6×21
2010