แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27: 2x27

27. สิ้นหวัง

ริชาร์ดสอบสวนทีมแพทย์ฝึกหัดกรณีเดนนี่ เมเรดิธกับเดเรคบอกลาด็อค และทางโรงพยาบาลเตรียมจัดงานพรอม

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×27
2006