แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1: 7x1

1. คุณทำให้ฉันเกิดใหม่อีกครั้ง

บุคลากรทุกคนต้องหาทางเยียวยาบาดแผลทางกายและจิตใจหลังมือปืนบุกเข้ามากราดยิงคนในโรงพยาบาลเพื่อแก้แค้น

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×1
2010