แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7: 4x7

7. ถูกตาต้องใจ... ปฏิกิริยาเคมี

จอร์จกับอิซซี่ทดสอบสัมพันธ์รักทางเคมีของพวกเขาว่าจะเข้ากันหรือไม่ ส่วนเดเรคต้องการมากกว่าความสัมพันธ์ทางกายจากเมเรดิธ

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×7
2007