แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15: 2x15

15. ทะลุขีดจำกัด

เหล่าพยาบาลประท้วงหยุดงานและลอยแพให้คุณหมอทำงานกันเอง เมื่อหัวหน้าแพทย์ประจำคนใหม่มาแทนเบลีย์

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×15
2006