แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16: 2x16

16. สุดขอบโลก

ลางสังหรณ์ของเมเรดิธที่ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเป็นจริงดังคาด เมื่อผู้ป่วยมาใหม่ทำให้ชีวิตของทุกคนในห้องผ่าตัดตกอยู่ในอันตราย

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×16
2006