แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13: 5x13

13. บันไดสู่สวรรค์

ทุกคนในโรงพยาบาลต่างพยายามหาผู้บริจาคอวัยวะคนใหม่ให้เด็กชายคนหนึ่ง

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13
2009

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13: 5x13

13. บันไดสู่สวรรค์

เท็ดดี้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับคนไข้ที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายคนหนึ่งซึ่งไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×10
2009

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×13: 5x13

13. บันไดสู่สวรรค์

เหตุระเบิดในโรงพยาบาลยิ่งลุกลามบานปลายแม้เมเรดิธจะพยายามที่สุดแล้ว ส่วนจอร์จคอยช่วยเบลีย์ระหว่างที่เดเรคหาทางช่วยชีวิตทัคเกอร์

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 2×17
2009