แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14: 5x14

14. ทุ่มสุดหัวใจ

เดเรคเตรียมแหวนหมั้นแล้ว เหลือก็แต่หาวิธีขอเมเรดิธอย่างเหมาะสม

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 5×14
2009