แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3: 8x3

3. พร้อมชน

การตัดสินใจของหัวหน้าทำให้ทุกคนที่ซีแอตเทิลเกรซตกใจเพราะคาดไม่ถึง

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×3
2011