แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×11: 7x11

11. ตัดทิ้ง

เหตุมือปืนกราดยิงสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล ส่วนแอริโซน่าไม่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากนักหลังกลับมา

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×11
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×11
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×11
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×11
2011

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 7×11: 7x11

11. ตัดทิ้ง

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 9×2
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 9×2
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 9×2
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 9×2
2011