แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16: 4x16

16. อิสรภาพ ตอน 1

เมเรดิธและเดเรคพยายามเฮือกสุดท้ายเพื่อให้การวิจัยทางคลินิกประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกัน ทีมศัลยแพทย์ต้องร่วมมือกันหาทางช่วยเด็กหนุ่มจากซีเมนต์ที่เคลือบร่างเขาทั้งตัว

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 4×16
2008