แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4: 8x4

4. เรื่องของผู้ชาย

เกิดเหตุโกลาหลที่งานหนังสือการ์ตูนจนคนไข้เต็มโรงพยาบาล

แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย: 8×4
2011